Desconfinament

El correu: arxiduc@iesarxiduc.net
era el correu per demanar les tutories presencials. Actualment no està disponible.
Per a qualsevol dubte: iesarxiduc@educaib.eu