Inici d’Acció Formativa de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió (Certificat de Professionalitat)

Inscripcions a les diferents accions formatives obertes

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir, contactau amb Tòfol Jaume, mitjançant l’a/e: [email protected]