Llistat provisional prova d’accés i proves lliures d’FP

Llistat provisional d’admesos prova d’accés: Formació professional de grau mitjà

CercaCerca

Llista_Prov_AdmesosExclosos_PACFGM_24Baixa

Llistat provisional de proves lliures: Formació professional de grau superior

Llista_Prov_Admesos_Proves_Lliures_ELE31_2024Baixa

Llistat provisional de proves lliures: Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Llista_Prov_Admesos_Proves_Lliures_ELE21_2024Baixa