Arxiduc Lluís Salvador

L’IES Arxiduc Lluís Salvador compta amb una sèrie de projectes que aposten per la internacionalització de l’educació mitjançant la millora de les competències lingüístiques en llengües estrangeres (anglès: programa Erasmus+ i EOIES; francès: EOIES) l’ús de les tecnologies digitals dins l’aula, la promoció de la salut, la normalització lingüística, la cura del medi ambient, incorporació de l’Hort escolar en les aules, l’aprenentatge d’escacs a l’escola.

El centre compta també amb el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE) sol·licitat i concedit des de fa 8 cursos i que permet que l’alumnat rebi ajuda acadèmica en horari d’horabaixa durant tot el curs escolar i en el mes de juliol. Aquest és un programa que no té cap mena de despesa econòmica per part de les famílies.

A més, durant el curs, s’ofereixen nombroses activitats complementàries (en horari de classe) organitzades pels diferents departaments i comissions per tal de proporcionar una formació àmplia del nostre alumnat. 

Pel que fa a l’objectiu d’incrementar l’ús de les tecnologies digitals, el nostre centre aposta per la utilització de dispositius informàtics per part de l’alumnat i pantalles interactives dins de les aules com les Smart boards de recent instal·lació que, amb la formació rebuda pel professorat, permeten aconseguir la implantació d’aquesta nova eina digital amb plenes garanties d’èxit.

Els ordinadors portàtils de l’alumnat els considerem una eina educativa de la qual se n’ha de fer un bon ús. No fer-ho suposa les repercussions pertinents per a l’alumnat. Per evitar haver d’aplicar mesures correctores és molt important que des de casa els transmeteu aquesta mateixa informació.

Així i tot, no podem oblidar que està prohibit l’ús dels telèfons mòbils dins del centre (inclòs al pati) i en qualsevol activitat organitzada pel centre com les sortides complementàries.

Per aconseguir tots aquests propòsits cal que hi hagi una estreta relació entre vosaltres, les famílies, i els tutors i les tutores dels vostres fills o filles però també una relació propera amb la resta de l’equip docent, el departament d’orientació i l’equip directiu del centre. 

Per això, des del centre, volem iniciar tan prest com sigui possible aquesta relació i us animem a mantenir-la durant tota l’etapa d’escolarització dels vostres fills i filles per tal d’aconseguir un seguiment individualitzat que afavoreixi el seu procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, des del  centre facilitarem diferents vies de comunicació per garantir que aquesta relació entre centre i famílies sigui tan profitosa com sigui possible.

Rebeu una cordial salutació.

L’Equip Directiu

Imatge de Lluís Salvador d’Àustria-Toscana