Traspàs Moodle 1.9 a 2.5

Introducció

Moodle 1.9: es refereix a l'aula virtual que s'ha emprat fins ara.

Moodle 2.5: es refereix a la nova aula virtual

El procés de traspàs d'un curs consta de 4 passes:

 1. Moodle 1.9: fer còpia de seguretat sense usuaris del curs a l'aula virtual
 2. Descarregar la còpia a l'ordinador local
 3. Moodle 2.5: Restaurar el curs
 4. Eliminar la còpia de seguretat del Moodle 1.9

PAS 1: Moodle 1.9: Còpia de seguretat

NOTA: Per fer una còpia de seguretat d'un curs cal ser professor del mateix

 1. Accés al Moodle 1.9
 2. Picar sobre l'hipervincle Entrar per autentificar-se al Moodle amb l'usuari i contrasenya habituals: x+dni, mateixa contrasenya portal del personal
 3. Triar el curs en qüestió
 4. Triar l'opció [Còpia de seguretat] del menú Administració
 5. Seguir les passes que s'indiquen
 6. NOTA IMPORTANT: cal estar segur d'haver fet la còpia de seguretat sense usuaris
 7. Picau aquí per a més informació

PAS 2: Descarregar la còpia

Desprès d'haver fet la còpia de seguretat, cal descarregar l'arxiu resultant. Per fer-ho cal:

 1. O bé, fer doble-click sobre l'arxiu que mostra la darrera pantalla del procés de còpia
 2. O bé, triar l'opció [Fitxer] del menú Administració i navegar dins la carpeta backupdata
 3. Desar l'arxiu en una carpeta de l'ordinador

PAS 3: Moodle 2.5: Restaurar el curs

 1. Accés al Moodle 2.5
 2. Picar sobre l'hipervincle Entrar per autentificar-se al Moodle amb l'usuari i contrasenya habituals: x+dni, mateixa contrasenya portal del personal
 3. Crear un nou curs
 4. Realitzar la restauració sobre el curs creat, veure imatges del traspàs
 5. Picau aquí per a més informació

PAS 4: Eliminar la còpia de seguretat

Pensau que l'espai assignat al nostre institut és finit. Per tant, una vegada acabat el procès de traspàs, és important eliminar la còpia de seguretat generada al servidor per tal de permetre que altres companys pugin realitzar el mateix procés sense cap problema.

Per fer-ho cal:

 1. Al Moodle 1.9
 2. O bé, anar a la pantalla oberta al pas 1
 3. O bé, triar l'opció [Fitxer] del menú Administració i navegar dins la carpeta backupdata
 4. Fer click sobre el tic de l'esquerre
 5. Triar l'opció [Suprimeix-los completament] del desplegable inferior

 

NOTA: s'ha creat un fòrum de debat al Moodle 2.5 anomenat "Traspàs Cursos de 1.9 a 2.5" del tipus "Preguntes i respostes" per tal de solucionar de manera col·laborativa les qüestions que sorgeixin durant aquest traspàs.

IES Arxiduc Lluís Salvador | CL Gilabert de Centelles, 12 | 07005 Palma | Illes Balears | Tel: 971466391 | iesarxiduc@educaib.eu