SQR

Suggeriments, queixes i reclamacions

Si ets alumne/a o pare/mare d’un alumne/a del nostre centre i vols fer arribar al centre qualque suggeriment, queixa o reclamació pots descarregar i emplenar degudament, el següent document:

Full de Suggeriments, queixes i reclamacions (SQR)

El pots lliurar a l’adreça electrònica: [email protected]