Pla de Digitalització del Centre

L’IES Arxiduc Lluís Salvador inicia el camí per a la generació d’un Pla de Digitalització de Centre, mitjançant la formació en línia de “Transformació digital”.

Ha arribat el moment d’abordar la tecnologia mirant al centre com la unitat de transformació, dissenyant plans de millora sistèmics que puguin ser desenvolupats amb l’impuls de l’equip directiu, i posar la tecnologia al servei de les diferents dimensions organitzatives i pedagògiques del centre.

Això suposa abordar la tecnologia i la competència digital des d’una perspectiva àmplia i complexa, que té al centre educatiu com a element clau, i que contempla tant a les persones (professorat, alumnat, famílies), com als processos que es desenvolupen en el centre (els organitzatius i els pedagògics) com a les infraestructures.

És per això que s’ha iniciat la consulta a l’alumnat, professorat i equip directiu, mitjançant l’eina SELFIE.

Les preguntes de SELFIE estan basades en el marc europeu DigComOrg i estan organitzades en 8 àrees temàtiques, cobrint d’una manera holística l’ús pedagògic de les tecnologies digitals en el centre:

El DigComEdu (Model de competències digitals del professorat) contempla 22 competències digitals agrupats en 6 àrees:

https://www.thinglink.com/vr/a4Awrp

hashtag #PlaDigIB