Erasmus + FP – Informació general

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020.

S’estructura en les següents accions:
  • Acció Clau 1 (mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge)
  • Acció Clau 2 (cooperació per a la innovació i la transferència de bones pràctiques)
  • Acció Clau 3 (suport a la reforma de polítiques).

Dins de l’àmbit de l’educació i la formació, Erasmus + es divideix en quatre sectors, cadascun dels quals abasta diferents ensenyaments:

  • Educació Escolar: Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat.
  • Formació Professional: FP Bàsica, CFGM d’FP, Certificats de Professionalitat, CFGM d’Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà, i Ensenyaments Artístics Professionals de Música i Dansa.
  • Educació Superior: CFGS d’FP, CFGS d’Ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius de Grau Superior, Ensenyaments Artístics Superiors, i Ensenyaments Universitaris
  • Educació per a Adults: Educació per a Adults, Escoles Oficials d’Idiomes.
A Espanya són dues les organitzacions designades com a agències nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), per a l’àmbit de l’educació i la formació; i l’Agència Nacional Espanyola (ANE), integrada a l’Institut de la Joventut (INJUVE), per a l’àmbit joventut. Les accions d’Erasmus+ Esports estan gestionades directament per la Comissió Europea a través de la seva Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).

PROJECTES ERASMUS + COORDINATS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, mitjançant el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, coordina els següents projectes Erasmus + del consorci, en els quals l’escola participa:

El proyecto 2019-1-ES01-KA102-063739 EuroFP Balears V está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta web es responsabilidad exclusiva del IES Arxiduc Lluís Salvador y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.