Jornada d’Acollida del professorat nouvingut (dia 8 de setembre)