Oferta Formativa

ESO

Al nostre institut t’oferim la possibilitat d’aconseguir el títol de Graduat en Secundària. T’oferim una oferta molt àmplia d’optatives.

BATXILLERAT

En el centre s’imparteixen totes les modalitats del batxillerat, a excepció de la del batxillerat artístic. El currículo de les assignatures que s’imparteixen està regulat pel Decret 35/2015, de 15 de maig pel qual s’aprova el currículum de batxillerat a les Illes Balears. (BOIB núm. 73 d’16 de Maig 2015)

  • Ciències
  • Humanitats
  • Ciències socials

CICLES FORMATIUS

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques – RD de títol 177/2008 (BOE 01.03.08)

Cicle Formatiu de Grau Superior

Tècnic superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats – RD de títol 1127/2010 (BOE 08.10.10)