Claustre

BIOLOGIA I GEOLOGIA

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA

ECONOMIA

FILOSOFIA

MÚSICA

DIBUIX I EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

    CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

FÍSICA I QUÍMICA

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LLENGÜES CLÀSSIQUES

LLENGÜES ESTRANGERES

ANGLÈS

FRANCÈS

MATEMÀTIQUES

ORIENTACIÓ

RELIGIÓ

TECNOLOGIA

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

SAI