Llistes definitives d’aptes de les Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2022